Bảng giá dịch vụ

Tin thường
Vip 1
Vip 2
Vip 3
Vip 4
Vip 5
Giá ngày 2.000 đ 10.000 đ 20.000 đ 30.000 đ 40.000 đ 50.000 đ
Giá tuần (7 ngày) 11.900 đ 63.000 đ 126.000 đ 189.000 đ 252.000 đ 315.000 đ
Giá tháng (30 ngày) 48.000 đ 240.000 đ 480.000 đ 720.000 đ 960.000 đ 1.200.000 đ
Giá đẩy tin 1.000 đ/lần 2.000 đ/lần 3.000 đ/lần 4.000 đ/lần 5.000 đ/lần 6.000 đ/lần
Đăng tối thiểu 3 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày 7 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU CAM, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

Đóng